Kvalité och Miljö

Kvalitetspolicy

Aros byggställningar AB skall kännetecknas av att ständigt förbättra miljö, arbetsmiljö och kvalitet och varje uppdrag skall skötas och ge oss goda referenser för nya och gamla kunder.

 Detta gör vi genom att:

  • Ha ett välfungerande och effektivt kvalitetssystem som hela tiden uppdateras och förbättras.
  • Erbjuda produkter och tjänster utifrån de krav som kunden ställer.
  • Kombinera nytänkande med yrkesskicklighet och i samarbete med våra leverantörer göra kundens intresse till vårt och därmed uppfylla kundens förväntningar och behov.
  • Policyn skall upprätthållas och förstås av samtliga på företaget.
  • Informera samt utbilda personalen så att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.

 

Miljöpolicy

Aros byggställningar AB skall minska sin miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Öka vårt engagemang och vår kunskap om en hållbar miljöutveckling.
  • Arbeta med att ständiga förbättringar för att göra miljöbelastningen så liten som möjligt.
  • Följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter samt andra krav företaget berörs av.
  • På ett aktivt sätt förebygga olyckor samt andra incidenter som påverkar miljön på ett negativt sätt.
  • I samverkan med våra leverantörer, kunder och transportörer främja användningen av resurser på ett miljövänligt sätt.